PRODUCTS
More Products

MSI Mystic Light SDK คือชุดเครื่องมือที่คิดขึ้นเพื่อนักพัฒนา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและให้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Mystic light ของเรา ซึ่ง SDK นี้จะมีฟังก์ชั่นเพื่อการควบคุมหลอดไฟ LED ในผลิตภัณฑ์ MSI อาทิ เมนบอร์ด MSI การ์ดจอ คีย์บอร์ด เมาส์ ชุดหูฟัง ฯลฯ

*ชุด SDK อ้างอิงสภาพแวดล้อมการพัฒนาในไมโครซอฟท์ ซึ่งสนับสนุนการใช้งาน Microsoft Visual Studio C++ และโปรแกรมภาษา C#

us