• เข้าสู่ระบบการซ่อมและการบริการ โปรดคลิก ที่นี่
  • กรอกข้อมูลติดตามงานซ่อม “RMA Number”, “Serial Number” and “รหัสความปลอดภัย” เพื่อเข้าสู่ระบบ
  • กด “ยืนยัน” คุณจะสามารถตรวจสอบสถานะงานซ่อมปัจจุบันของคุณได้.
  • หากคุณยังคงประสบปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือลูกค้าของเรา