หากต้องการติดตั้ง Windows แบบล้างข้อมูลเดิม (ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าของ MSI) โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดำเนินการต่อ.

หมายเหตุ: หากรุ่น Windows ไม่เหมือนกับระบบที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าของ MSI คุณต้องป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows สำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง.

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหาของคุณ.

เตรียมอุปกรณ์ดังรายการต่อไปนี้ก่อนที่จะดำเนินต่อไป

 • คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค MSI ของคุณ
 • อะแดปเตอร์ AC/DC ของรุ่นดังกล่าว
 • แผ่นซีดีติดตั้ง Windows 10 ต้นฉบับ หรือแฟลชไดรฟ์ USB พร้อมอิมเมจติดตั้งที่เกี่ยวข้อง

โปรดตรวจสอบขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับการติดตั้ง Windows 10. 
(หมายเหตุ): โปรดสำรองข้อมูลใด ๆ ก่อนที่จะติดตั้งระบบปฏิบัติการ.

 • เสียบอะแดปเตอร์
 • ใส่แผ่นซีดีการติดตั้ง Windows 10 หรือใส่แฟลชไดรฟ์ USB
 • กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเริ่มคอมพิวเตอร์
 • หลังจากเห็นหน้าจอโลโก้ MSI ให้แตะปุ่ม “Delete” ซ้ำ ๆ จนกระทั่งหน้าจอ BIOS Setup Utility ปรากฏขึ้น
 • หลังจากบูตเข้าสู่ BIOS ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อนำทางไปยังแท็บ “Boot”
 • ในเมนูBoot mode select กดเลือกโหมด UEFI (โหมด UEFI รองรับ Windows 10)
 • กดปุ่ม “F10” F10 เพื่อบันทึกการตั้งค่าก่อนออกจากเมนู (คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติหลังออกจากเมนู)
  os installation
 • กดปุ่ม“F10” เพื่อบันทึกการตั้งค่าและคอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ท
 • หลังจากหน้าจอแสดงโลโก้ MSI ให้กดปุ่ม “F11”  ซ้ำ ๆ จนเข้าบู๊ตเมนู
 • เลือก USB แฟลชไดรฟ์ที่ใส่ไว้ก่อนหน้านี้แล้วกด “Enter” เพื่อบู๊ต (ภาพเป็นตัวอย่างของไดรฟ์ USB ที่แสดงในเมนู หากเลือกบู๊ตด้วย CD สำหรับติดตั้ง ให้เลือกออปติคัลไดรฟ์)
  os installation
 • โปรดเลือกภาษาและรูปแบบแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการในเมนูการตั้งค่า (หากไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงให้คลิก “Next” เพื่อดำเนินการต่อ)
  os installation
 • คลิก “Install now”
  os installation
 • ป้อนรหัสผลิตภัณฑ์และคลิก “Next” (ในกรณีที่คุณไม่มีรหัสผลิตภัณฑ์โปรดคลิก “I don’t have a product key” และคลิก “Next” รหัสผลิตภัณฑ์ยังสามารถป้อนเพื่อเปิดใช้งานได้ หลังการติดตั้ง windows เสร็จสมบูรณ์)
  os installation
 • เลือก “Windows 10 Home” แล้วคลิก “Next”

  (ในภาพเป็นตัวอย่างของเมนู “Windows Setup”)
  os installation
 • ติ๊กเลือก “I accept the license terms” จากนั้นคลิก “Next”
  os installation
 • คลิกเลือก “Custom: Install Windows only (advanced)”
  os installation
  • ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งพาร์ติชันของดิสก์ เริ่มต้นด้วยการเลือกพาร์ติชันที่ต้องการซึ่งจะติดตั้งระบบ (หากพาร์ติชันปัจจุบันไม่ตรงตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ ควรจะถูกลบหลังจากกำหนดพื้นที่ดิสก์ใหม่ตามความต้องการของคุณ)

   หากพาร์ติชั่นดิสก์ปัจจุบันถูกต้องและตรงตามความต้องการของคุณ ให้คลิกเลือกไดรฟ์ดังกล่าว โดยพาร์ติชันที่ถูกเลือกจะถูกฟอร์แมตและระบบจะถูกติดตั้งที่นี่  ส่วนของข้อมูลของในพาร์ติชั่นอื่นที่ไม่ได้ทำการแก้ไขจะไม่สูญหาย หากต้องการดำเนินการต่อให้เลือกชื่อของไดรฟ์ที่ต้องการภายใต้หัวข้อ “Name” แล้วคลิก "Next"
   os installation
  • ในกรณีการตั้งค่าของพาร์ติชันปัจจุบันไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  ให้ทำการแบ่งพาร์ติชันใหม่หลังจากลบพาร์ติชันเดิมที่มีอยู่ (วิธีนี้จะส่งผลให้ข้อมูลทั้งหมดในพาร์ติชันสูญหายหลังจากการจัดพาร์ติชันใหม่) หากต้องการดำเนินการต่อให้เลือกพาร์ติชันที่ต้องลบแล้วคลิก "Delete"
   os installation
  • หลังจากลบพาร์ติชั่นทั้งหมดแล้วให้เลือก "Unallocated Space" แล้วคลิก "New"
   os installation
  • ป้อนพื้นที่ดิสก์ที่ต้องการในช่อง "Size" จากนั้นคลิก "Apply" ( "Size" ถูกคำนวณในหน่วย MB ซึ่งหมายความว่าหากต้องการพื้นที่ 50GB ดังนั้นควรระบุค่าเป็น 50,000)os installation
  • หลังจากกำหนดพื้นที่ใหม่แล้วให้เลือกพาร์ติชั่นที่ต้องการแล้วคลิก "Next"
   os installation
 • ในหน้า “Windows Setup” การดำเนินการติดตั้ง Windows จะถูกเริ่มโดยอัตโนมัติ
  os installation
 • หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้นระบบจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ โปรดทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นในระหว่างการตั้งค่าเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นระบบอาจให้ใส่ข้อมูล
  os installation
  os installation
 • หลังจากเข้าสู่ Windows เป็นครั้งแรกหลังจากการติดตั้ง ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ล่าสุดจากเว็บไซต์ทางการของ  MSI's offical website.