{{blogList.blogTitle}}

มีการเปิดตัวเมนบอร์ด Z590/B560 หลายรุ่นจากหลากหลายแบรนด์เพื่อใช้คู่กับ CPU Intel Core Gen 11 รุ่นใหม่ล่าสุด โดยเมื่อเทียบกับ CPU Core Gen 10 แล้ว CPU ใน Gen 11 ได้เพิ่มการรองรับ 4x PCIe 4.0 lanes สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ M.2 SSD

ถ้าคุณมีแผนที่จะอัพเกรดไปใช้อุปกรณ์ที่เป็น PCIe 4.0 แล้ว ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการใช้ CPU Core Gen 11 คู่กับเมนบอร์ด Z590/B560, แต่หากคุณไม่ได้ต้องการจะใช้ PCIe 4.0 แล้วล่ะก็ CPU Core Gen 10 ก็ยังคงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยม

อย่างไรก็ตาม มีผู้ใช้หลายคนที่พบปัญหาว่าสล็อต M.2 บางสล็อตบนเมนบอร์ด B560 บางรุ่นไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้กับ CPU Core Gen 10 โดยสล็อต M.2 ทั้งหมดจะทำงานครบถ้วนเฉพาะเมื่อใช้กับ CPU Core Gen 11 เท่านั้น นั่นหมายความว่าบนเมนบอร์ดที่มีสล็อต M.2 จำนวน 2 สล็อต จะมีเพียงสล็อตเดียวเท่านั้นที่ใช้งานได้

ทำไมสล็อต M.2 ถึงไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้กับ CPU Core Gen 10? เราจะมาหาคำตอบกัน


ทำไมสล็อต M.2 ถึงไม่ทำงานเมื่อใช้กับ CPU Core Gen 10?

ในการใช้งาน PCIe 4.0 บนเมนบอร์ด Z590/B560 นั้น สล็อต M.2 จะต้องเชื่อมต่อกับ CPU เพื่อใช้ PCIe 4.0 x 4 lanes จาก CPU Core Gen 11

แต่เมื่อใช้กับ CPU Core Gen 10 ที่ไม่มี PCIe 4.0 x 4 lanes ทำให้สล็อต M.2 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ CPU ได้ ส่งผลให้สล็อต M.2 ไม่ทำงานเมื่อใช้กับ CPU Core Gen 10แล้วทำไมสล็อต M.2 บนเมนบอร์ด MSI B560I GAMING EDGE WIFI / B560M MORTAR WIFI / B560M BAZOOKA / B560M PRO-VDH ถึงยังใช้งานได้ทั้ง 2 สล็อต

คำตอบคือ MSI ได้ใส่สวิตซ์ที่เชื่อมระหว่าง CPU และชิปเซ็ตลงบนเมนบอร์ดด้วย โดยเมื่อใช้กับ CPU Core Gen 11 สล็อต M.2 จะเชื่อมต่อกับ CPU เพื่อใช้ PCIe 4.0 x4 bandwidth แต่ถ้าใช้กับ CPU Core Gen 10 สวิตซ์จะสับไปเชื่อมต่อกับชิปเซ็ตแทนเพื่อใช้ PCIe 3.0 x4 lanes ในชิปเซ็ต

เมนบอร์ด MSI B560 ซีรีส์ได้มอบทางเลือกในการใช้งาน M.2 ไว้อย่างหลากหลาย บางรุ่นมี M.2 มากถึง 3 สล็อต ในขณะที่บางรุ่นมี 2 หรือแม้แต่ 1 โดยสำหรับในรุ่นที่มีมากกว่า 2 สล็อต จะมี M.2 อย่างน้อย 2 สล็อตที่ใช้งานได้เมื่อใช้กับ CPU Core Gen 10

และนี่เป็นตารางที่แสดงรายชื่อเมนบอร์ด, จำนวนสล็อต M.2 และข้อมูล PCIe สำหรับแต่ละสล็อต โดยคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ MSI หรือศึกษาจากคู่มือการใช้งาน


The M.2 slot max supported transfer mode with 10th Gen Intel Core Processors
▲ ตารางแสดงการรองรับ M.2 สล็อต ของเมนบอร์ด MSI เมื่อใช้กับ CPU Core Gen 10


The M2_1 slot supports up to PCIe 4.0 x4 with 11th Gen Intel Core Processors
▲ ตารางแสดงการรองรับ M.2 สล็อต ของเมนบอร์ด MSI เมื่อใช้กับ CPU Core Gen 11