เกี่ยวกับ MSI

Investor Information

  • Market Observation Post System (Stock code:2377)
  • Financial Release
  • Monthly Sale
  • Financial Report

Financial Report

2014
After adopting IFRSs
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Balance Sheet

2014
After adopting IFRSs
2014/4 | 2014/3 | 2014/2 | 2014/1
2013 2013/4 | 2013/3 | 2013/2 | 2013/1
2012 2012/4 | 2012/3 | 2012/2 | 2012/1
2011 2011/4 | 2011/3 | 2011/2 | 2011/1
2010 2010/4 | 2010/3 | 2010/2 | 2010/1
2009 2009/4 | 2009/3 | 2009/2 | 2009/1
2008 2008/4 | 2008/3 | 2008/2 | 2008/1
2007 2007/4 | 2007/3 | 2007/2 | 2007/1
2006 2006/4 | 2006/3 | 2006/2 | 2006/1
2005 2005/4 | 2005/3 | 2005/2 | 2005/1
2004 2004/4 | 2004/3 | 2004/2 | 2004/1

Income Statement

2014
After adopting IFRSs
2014/4 | 2014/3 | 2014/2 | 2014/1
2013 2013/4 | 2013/3 | 2013/2 | 2013/1
2012 2012/4 | 2012/3 | 2012/2 | 2012/1
2011 2011/4 | 2011/3 | 2011/2 | 2011/1
2010 2010/4 | 2010/3 | 2010/2 | 2010/1
2009 2009/4 | 2009/3 | 2009/2 | 2009/1
2008 2008/4 | 2008/3 | 2008/2 | 2008/1
2007 2007/4 | 2007/3 | 2007/2 | 2007/1
2006 2006/4 | 2006/3 | 2006/2 | 2006/1
2005 2005/4 | 2005/3 | 2005/2 | 2005/1
2004 2004/4 | 2004/3 | 2004/2 | 2004/1

Statements of Changes in Stockholders' Equity

2014
After adopting IFRSs
2014/4 | 2014/3 | 2014/2 | 2014/1
2013 2013/4 | 2013/3 | 2013/2 | 2013/1
2012 2012/4 | 2012/3 | 2012/2
2011 2011/4 | 2011/2
2010 2010/4 | 2010/2
2009 2009/4 | 2009/2
2008 2008/4 | 2008/2
2007 2007/4 | 2007/2
2006 2006/4 | 2006/2
2005 2005/4 | 2005/2
2004 2004/4 | 2004/2

Statements of Cash Flows

2014
After adopting IFRSs
2014/4 | 2014/3 | 2014/2 | 2014/1
2013 2013/4 | 2013/3 | 2013/2 | 2013/1
2012 2012/4 | 2012/3 | 2012/2 | 2012/1
2011 2011/4 | 2011/3 | 2011/2 | 2011/1
2010 2010/4 | 2010/3 | 2010/2 | 2010/1
2009 2009/4 | 2009/3 | 2009/2 | 2009/1
2008 2008/4 | 2008/3 | 2008/2 | 2008/1
2007 2007/4 | 2007/3 | 2007/2 | 2007/1
2006 2006/4 | 2006/3 | 2006/2 | 2006/1
2005 2005/4 | 2005/3 | 2005/2 | 2005/1
2004 2004/4 | 2004/3 | 2004/2 | 2004/1

Materials Information

Dividend Stock Quotes Information

Conference Presentation Materials

  • Investor / press conference Information

Investor Service - Contact Us

Transfer Agency

  • Corporate Trust Operation and Service Department, Chinatrust Commercial Bank 5F, No.83, Sec.1, Chungking South Road Taipei ,Taiwan. +886-2-6636-5566 http://www.chinatrust.com.tw/
  • Please have Adobe Acrobat Reader® installed before opening the PDF file. If you have not yet installed the reader, you may obtain it from Adobe website.
  • Adobe Acrobat Reader® is the trademark of Adobe Systems Incorporated and all copyrights are reserved by Adobe Systems Incorporated.

Internal Auditing Office--Organization Chart

Objectives

Job Content

us