go top
facebook
1 ก.พ. - 31 ธ.ค. 2563

การขยายเวลารับประกันสินค้าจาก 3 ปีเป็น 4 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า หรือวันที่ระบุในใบเสร็จที่ซื้อสินค้า) สำหรับ

MEG Z390 ACE
GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO
  • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของ MSI ประเทศไทย ประเภท เมนบอร์ด และ การ์ดจอ จากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ MSI ประเทศไทย เท่านั้น
  • ลูกค้าซื้อสินค้าระหว่างช่วงวันที่กำหนดข้างต้น
  • ลูกค้าทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของ MSI ด้วยใบเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า
*สำหรับเมนบอร์ดและกราฟิกการ์ด

เพื่อให้การขยายเวลาการรับประกันสินค้าสำเร็จ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการลงทะเบียน

  • แคมเปญนี้ใช้สำหรับสินค้าที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ MSI ประเทศไทยเท่านั้น
  • แคมเปญนี้ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้
  • หากเกิดการลงทะเบียนที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด MSI ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีใดใด
  • MSI ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือยกเลิกแคมเปญบนเว็บไซต์ หรือ เพจ ที่เป็นทางการ ของ MSI โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการร่วมแคมเปญนี้หมายถึงผู้บริโภคเข้าใจและยอมรับในกฎกติกาขั้นตอนและข้อกำหนดต่างๆ แล้วเป็นอย่างดี
  • กรณีที่ท่านเกิดปัญหาเกี่ยวกับแคมเปญหรือข้อกำหนด กรุณาติดต่อ:https://register.msi.com/home/login