MSI Creator Awards
MSI Creator Awards
การออกแบบภาพกราฟิก 2 มิติภาพเคลื่อนไหว 3 มิติการตัดต่อวิดีโอ

MSI Creator Awards

ตั้งแต่ 24 ก.พ. ถึง 13 พ.ค. 2020
ทุกสิ่งที่คุณจิตนาการจะเป็นจริง!!!!!

MSI Creator Awards คือรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับนักออกแบบสร้างสรรค์มืออาชีพทั่วโลกที่ทุ่มเทให้กับผลงานสร้างสรรค์ในการออกแบบภาพกราฟิก 2 มิติ ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ และการตัดต่อวิดีโอ และในครั้งนี้เราจัดการประกวดออกแบบออนไลน์เพื่อเสาะแสวงหาผู้มีความสามารถในอุตสาหกรรมนี้ เตรียมพร้อมปลดปล่อยจินตนาการของคุณให้โลดแล่น และแสดงความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดของคุณไปกับ MSI Content Creation

#CreateWithMSI
#2DwithMSI #3DwithMSI #VideowithMSI

วิธีเข้าร่วมการประกวดทางออนไลน์!

 1. อ่าน กฎระเบียบ อย่างละเอียด
 2. เลือก ผลงานสร้างสรรค์หนึ่งประเภทที่คุณต้องการส่งเข้าร่วมประกวด ได้แก่ การออกแบบภาพกราฟิก 2 มิติ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ หรือการตัดต่อวิดีโอ
 3. สร้าง สร้างผลงานในแบบของคุณเองโดยมีโลโก้ MSI Content Creation (เวอร์ชันที่มีข้อความหรือไม่มีก็ได้) และควรทำตามคอนเซปต์ของ MSI Content Creation Spirit นั่นคือ การปลดปล่อยแรงบันดาลใจให้โลดแล่นอย่างอิสระ และสร้างช่วงเวลาอันเจิดจรัสของคุณ และสามารถ ดาวน์โหลด โลโก้ MSI Content Creation ได้ที่นี่: https://msi.gm/2HSEcTo
 4. ส่ง ผลงานของคุณ: คุณสามารถส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันได้ 2 วิธี ด้วยกัน คือ
  • อัปโหลด ผลงานของคุณบนโซเชียลมีเดีย (บัญชีของคุณควรเปิดเป็นสาธารณะ) และติดแท็ก #CreatewithMSI และติดแท็กประเภทผลงานของคุณ #2DwithMSI, #3DwithMSI หรือ #VideowithMSI ไว้กับผลงานของคุณ พร้อมกับคำบรรยาย
   (เฉพาะช่องทาง: Instagram และ Twitter)
  • ส่ง ผลงานของคุณ ผ่านแบบฟอร์มการส่งผลงานด้านล่างพร้อมติดแท็ก #CreateWithMSI และรายละเอียดผลงานของคุณ

ประเภทผลงาน

MSI Creator Awards

การออกแบบภาพกราฟิก 2 มิติ

 • ควรเป็นผลงานต้นฉบับของเจ้าของผลงานเอง
 • ความละเอียดภาพ 1920 X 1080 และ 300dpi เป็นอย่างน้อย
 • ไฟล์ดิจิทัลต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ RGB (.jpg .jpeg .png) โดยมีขนาดไฟล์สูงสุด 25MB
 • ติดสองแฮชแท็กคือ #CreatewithMSI และ #2DwithMSI
MSI Creator Awards

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

 • วิดีโอภาพเคลื่อนไหวควรมีความยาวไม่เกิน 1 นาที
 • ควรเป็นผลงานต้นฉบับของเจ้าของผลงานเอง
 • ส่งผลงานภาพเคลื่อนไหว 3 มิติต้นฉบับในรูปของไฟล์ .mp4/ .mov/ .mpeg/ .mpg/ .avi
 • ความละเอียดภาพ 1920 X 1080 โดยมีขนาดไฟล์สูงสุด 1000MB
 • ติดสองแฮชแท็กคือ #CreatewithMSI และ #3DwithMSI
MSI Creator Awards

การตัดต่อวิดีโอ

 • วิดีโอควรมีความยาวไม่เกิน 1 นาที
 • ควรเป็นผลงานต้นฉบับของเจ้าของผลงานเอง
 • ส่งผลงานวิดีโอต้นฉบับในรูปของไฟล์ .mp4/.mov/ .mpeg/ .mpg/ .avi
 • ความละเอียดภาพ 1920 X 1080 โดยมีขนาดไฟล์สูงสุด 1000MB
 • ติดสองแฮชแท็กคือ #CreatewithMSI และ #VideowithMSI

เกณฑ์การพิจารณา

คณะกรรมการและเกณฑ์การตัดสิน

ผลงานทั้งหมดจะได้รับการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการจะประเมินจากความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดริเริ่มในการให้คะแนนโดยรวมของผลงาน ซึ่งแต่ละส่วนจะมีการให้น้ำหนักและคำจำกัดความดังต่อไปนี้:

 • 40%

  ความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม

  วิธีที่คุณพัฒนาผลงานที่เคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้ และวิธีที่คุณถ่ายทอดแนวคิดใหม่ๆ

 • 30%

  ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

  วิธีการที่สร้างสรรค์ในการสื่อสารของ “MSI Content Creation” ออกไปยังผู้ชม นั่นคือ การปลดปล่อยแรงบันดาลใจให้โลดแล่นอย่างอิสระ และสร้างช่วงเวลาอันเจิดจรัสของคุณ

 • 30%

  ทักษะ

  ความสามารถทางเทคนิคของคุณในการสื่อข้อความของคุณให้ชัดเจนและกระตุ้นความสนใจ

การออกแบบภาพกราฟิก 2 มิติ

MSI Creator Awards

ศิลปินด้านทัศนศิลป์

ผู้ออกแบบงาน "Designing Justice"

Portfolio >

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

MSI Creator Awards

นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

ผู้ช่วยผู้ควบคุมดูแลงานภาพเคลื่อนไหวที่ ILM

Portfolio >

การตัดต่อวิดีโอ

MSI Creator Awards

ผู้ตัดต่อภาพยนตร์

ผู้ติดตาม 1.7 ล้านคนบน Youtube บรรยายการถ่ายทำภาพยนตร์

Portfolio >

รางวัล

การออกแบบภาพกราฟิก 2 มิติ

MSI Creator Awards

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

MSI Creator Awards

Creator Desktop

Prestige P100

Creator Monitor

Prestige PS341WU

การตัดต่อวิดีโอ

MSI Creator Awards

One-Year Membership

Artlist and Artgrid

Creator Laptop

Prestige 14

การได้รับความนิยมสูงสุด

MSI Creator Awards

Creator Monitor

Prestige PS341WU

** ผลงานแต่ละชิ้นจะได้รับการตัดสินด้วยระบบการให้คะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านครีเอทีฟในประเภทผลงานนั้นๆ และจะมอบรางวัลให้กับผลงานที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท
** การประกวดที่ยึดตามผลโหวตเป็นหลักจะให้รางวัลสำหรับผลงานที่ได้รับผลโหวตจากสาธารณะมากที่สุด

ลำดับเวลากิจกรรม

24 กุมภาพันธ์

เริ่มการแข่งขัน

13 พฤษภาคม

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน

14 - 20 พฤษภาคม

โหวต

21 พฤษภาคม

ประกาศผล

ส่งเลย!

การแข่งขันทั้ง 3 ประเภทแสดงถึงความรักและหลงใหลในการสร้างสรรค์ของนักออกแบบมืออาชีพหน้าใหม่

 • การออกแบบภาพกราฟิก 2 มิติ: ส่งภาพหรือแบบร่าง 2 มิติต้นฉบับมาในรูปแบบไฟล์ JPEG/ JPG/ PNG โดยมีความละเอียดภาพ 1920 X 1080 และ 300dpi เป็นอย่างน้อย และมีขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 25MB
 • ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ: ส่งผลงานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ .mp4/ .mov/ .mpeg/ .mpg/ .avi โดยมีความละเอียดภาพ 1920 X 1080 และมีขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 1000MB
 • การตัดต่อวิดีโอ: ส่งผลงานวิดีโอต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ .mp4/ .mov/ .mpeg/ .mpg/ .avi โดยมีความละเอียดภาพ 1920 X 1080 และมีขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 1000MB

ผลงานที่ส่งล่าสุด

us