TOP
Show
ALL
AWARDS
REVIEWS
VIDEO REVIEWS
Sort by
DATE
MEDIA
Show
Sort by
VIDEO REVIEW

REVIEW
ช่วยออก 27 นิ้ว 2560*1440 หรือ 2560*1600 ด้วยสิ ถ้าราคาไม่แรง ช่วง 10000 ต้นจะน่าสนใจมาก
REVIEW
หน้าจอทำงาน เน้นเรื่องการทำงาน แบบไหน ถ้าให้ดี ควร คาริเบจ หน้าจอให้ได้ค่าสีใก้ลเียง ค่าสีมาตรฐานที่หน้าจอนั้นๆรองรับ เช่น ถ้าใกล้เคียง srgb กี่เปอร์เซ็น เป็นต้น